Vi räddar liv genom att utbilda och skapa opinion för ett bra liv

Vi informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning för att människor med hjärt- och lungsjukdom ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.

Riksförbundet HjärtLung är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs av ideella krafter i föreningar på läns- och lokalnivå.

Vi är en av Sveriges största patientorganisationer med 148 lokalföreningar, 20 länsföreningar fyra riksföreningar och 36 000 medlemmar över hela landet. 

Riksförbundet HjärtLungs juridiska namn är Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

Förbundskansliet har sitt säte i Stockholm.

Vår historia

Den 15 juli 1939 bildades De lungsjukas riksförbund i Stockholm. Sedan dess har riksförbundet och dess medlemmar arbetat för att de lungsjuka och de hjärtsjuka ska få tillgång till bästa möjliga vård, oavsett var i landet bor. 

Riksförbundet Hjärtlung - Vi finns för dig

Riksförbundet HjärtLung är en patientorganisation för människor med hjärtsjukdom och lungsjukdom och för deras närstående. Genom opinonsbildning, livsstilsaktiviteter och socialt stöd arbetar vi för att du ska få en bra vård och ett bra liv.

Riksförbundet HjärtLung är en patientorganisation för människor med hjärtsjukdom och lungsjukdom och för deras närstående. Genom opinonsbildning, livsstilsaktiviteter och socialt stöd arbetar vi för att du ska få en bra vård och ett bra liv.

Våra tre verksamhetsben