För vården

Tillsammans för bästa möjliga hjärt-och lungvård

Du som jobbar i vården är viktig för oss på Riksförbundet HjärtLung. Du och vi har samma mål; att människor som lever med hjärt-och lungsjukdom ska få bästa möjliga vård, rehabilitering och livskvalitet. Du gör skillnad för våra medlemmar - vi vill underlätta ditt arbete.

Vi vill vara din partner i en god hjärt- och lungvård genom att:

Kontakta oss gärna!

Hjärtfrågor & forskning: pelle.johansson@hjart-lung.se

Lungfrågor: peter.edfelt@hjart-lung.se

Utbildning och livsstil: marie.ekelund@hjartlung.se

HLR: helene.silfver@hjart-lung.se