Föreningens verksamhet

Här har vi samlat allt som rör vad en förening gör. Här finns information om vilka möten man har under verksamhetsåret, hur man starta och driver en förening samt  vilka roller som ingår i en förening. Här beskrivs också hur verksamheten förhåller sig till resten av organisationen

Föreningen ingår i ett förbund - tillsammans bildar vi Riksförbundet HjärtLung

Gemensamt för hela organisationen är vad vi vill, vad som styr oss och vad vi tillsammans uträttar för människor med hjärt- och lungsjukdom.

Verksamheten vilar på tre kärnområden:

Opinionsbildning

För att skapa opinion kring och aktivt arbeta för de hjärt- och lungsjukas rättigheter kan ni som förening arbeta lokalt med insändare i lokaltidningen och uppvakta lokala politiker.

Livsstilsförändringar

Här ingår våra motionsgrupper, samtalsgrupper, konstcirklar, stresshantering och föreläsningar som föreningen anordnar.

Trygghet-Stöd-Gemenskap

Här ingår Hjärtlungräddning (HLR) verksamheten, föreningens medlemsmöten och andra aktiviteter så som resor, fester, bowling eller kör.

Genom att varva regelbundet återkommande aktiviteter med nya inslag, sprida ut engagemanget och arbetet på många medlemmar och samtidigt attrahera nya medlemmar har man kommit en bra bit på väg.