För dig som patient

När du möter vården är du ofta i ett utsatt läge. Då betyder det mycket att känna sig sedd. Att sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och annan vårdpersonal som du träffar, ser dig som en människa och inte bara som en patient med en diagnos.

Som person med en långvarig eller kronisk sjukdom har du ofta speciella behov i mötet med vården. 

Många som har en hjärt- eller lungsjukdom, är sjuka under lång tid, kanske för resten av livet. Då handlar det om att skapa ett bra och rikt liv med de förutsättningar som sjukdomen innebär. 

Dina vårdinsatser bör präglas av kontinuitet där rätt information delas mellan dig och din vårdgivare. Informationen ska vara saklig, entydig och situationsanpassad och ge stöd till din egenvård.

Riksförbundet HjärtLung arbetar för att vården ska bli mer personcentrerad.

Kort om personcentrerad vård

Den personcentrerade vården utgår från personens egen berättelse där drivkrafter och förmågor fångas upp. Tillsammans med övriga undersökningar ligger det till grund för vården.

Vård, behandling och rehabilitering sker i ett partnerskap mellan dig som patient och hälso- och sjukvårdspersonalen. Du är expert på din situation medan hälso- och sjukvården är experter på medicin, rehabilitering och vård.

Ingångar på den här sidan

  • Flimmerlinjen för frågor om förmaksflimmer
  • Hjärtguiden ger information till dig som genomgått en ballongvidgning
  • Om läkarbesöket - vad som kan vara bra att tänka på inför mötet med vården.